hizmet_anlayisimiz

Dürüstlük,

Müşterilerimiz, çalışanlarımız, taşeronlarımız, tedarikçilerimiz ve ilişkide olduğumuz tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile açık ve dürüst işbirliği içinde oluruz.

Saygı,

Müşterilerimize, çalışanlarımıza, taşeronlarımıza ve tedarikçilerimize saygı gösteririz. Tüm görüşlere, fikirlere ve inançlara saygılıyız.

Sorumluluk,

Sorumluluklarımızın bilincinde aldığımız görevleri ve hizmetleri yerine getiririz.

Kalite,

Yüksek kalite anlayışımız ile hizmet veririz.

Sürekli Gelişim,

Günün koşullarına uyarak kendimizi sürekli geliştiririz.

Müşteri Odaklılık,

Müşterilerimizi etkin bir şekilde dinleyerek önerilerine en hızlı şekilde yanıt veririz.